Ex.Ma

Miễn phí

Hãy theo dõi chi tiêu của bạn ngay từ bây giờ!

Theo dõi chi tiêu

Quản lý chi tiêu hiệu quả và tiết kiệm nhiều hơn!

Lịch sử thu chi

Xem và tìm kiếm các khoản chi dễ dàng.

Báo cáo

Có cái nhìn tổng quan nhất về các khoản thu chi của bạn.

Lên kế hoạch thu chi

Hỗ trợ bạn quản lý thu chi theo sự kiện và thêm hạn mức chi tiêu.

Giao dịch định kỳ

Các giao dịch tự động hàng tháng sẽ tự động thêm vào cho bạn.

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Hỗ trợ thiết lập mã PIN cho ứng dụng cũng như sử dụng vân tay và nhận diện gương mặt.

Sao lưu dữ liệu

Dữ liệu của bạn sẽ được sao lưu hàng ngày.

Miễn phí

Chúng tôi hứa sẽ cập nhật ứng dụng đều đặn để thêm các tín năng mới.

Nhiều thứ khác nữa!

Chúng tôi cố gắng mang đến nhiều tính năng để bạn dễ dàng quảng lý chi tiêu hơn bao giờ hết.